Klasyfikacja związków węgla. Węglowodory cz. II

Węglowodory o łańcuchach otwartych bez wielokrotnych wiązań noszą nazwę alkanów (dawniej węglowodorów parafinowych lub krótko parafin). Skład ich daje się przedstawić wzorem ogólnym C„H2n+2, gdzie n może przybierać wartości od 1 do 60 i więcej. Pod względem własności chemicznych są one bardzo do siebie podobne. Rozdzielenie ich mieszanin można osiągnąć opierając się na różnicach ich własności fizycznych, w pierwszym rzędzie temperatur wrzenia i krzepnięcia. Węglowodory o najmniejszej liczbie atomów węgla w cząsteczce są w zwykłej temperaturze gazami te, których cząsteczki zawierają większą liczbę atomów — cieczami lub substancjami stałymi.

[…]

Występowanie węgla. Odmiany alotropowe cz. II

W pierwotnych złożach diamentów, które odkryto w drugiej połowie ubiegłego stulecia pod Kimberley w Południowej Afryce, występują one w skale oliwinowej pochodzenia wulkanicznego, wypełniającej pęknięcia w starych warstwach osadowych. Częściej jednak znajduje się diamenty w piaskach napływowych w korytach wielkich rzek Indii, Brazylii, Konga, Borneo, Australii i in. Od towarzyszących im innych minerałów diamenty oddziela się przepuszczając je przez natłuszczone sita w strumieniu wody. Ponieważ diamenty nie są zwilżane przez wodę, zostają one na tych sitach zatrzymane.

[…]

Trójtlenek azotu, N2Oa i kwas azotawy, HN02

Trójtlenek azotu, ciężar cząst. 76,016, można otrzymać nalewając kroplami stężony kwas azotowy (c. wł. 1,3) na sproszkowany trójtlenek arsenu. Powstającą czerwonobrunatną parę odprowadza się do odbieralnika chłodzonego lodem z solą, gdzie skrapla się ona na ciecz barwy indygowobłękitnej krzepnącej w —102°C na bladoniebieską masę krystaliczną.

[…]

Siarczki i tiosole arsenu – rozwinięcie

Gdy do rozpuszczania użyje się wielosiarczku („żółtego siarczku”), tioarsenin zostaje utleniony i powstaje odpowiedni związek arsenu pięcio- wartośćiowego (tioarsenian): As2S3 + 2 (!NH4)2S2 -f (ATH4)2S = 2 (NH4)3AsS4 tioarsenian.

[…]

Jod

Część jodu zostaje jednak przy tym utleniona na jodan i pozostaje w ługach pokrystalicznych. W laboratorium najwygodniej można otrzymać jod z jodku przez utlenienie dwutlenkiem manganu i kwasem siarkowym.

[…]

Sprawa budowy kwasu fosforawego

Sprawa budowy kwasu fosforawego nastręcza pewne trudności. Powstawanie jego przez hydrolizę trójchlorku fosforu, w którym fosfor występuje jako pierwiastek niewątpliwie trójwartościowy, przemawia za symetrycznym wzorem budowy z P trójwartościowym (I). Za wzorem tym przemawia również fakt, że wszystkie trzy atomy wodoru dają się zastąpić przez rodniki organiczne, przy czym powstają estry kwasu fosforawego o budowie symetrycznej: P(OR)3, Z drugiej natomiast strony, niemożność wymiany jednego z atomów wodorowych na metale każe przypuszczać, że wodór ten połączony jest z fosforem bezpośrednio, a nie poprzez atom tlenu {wzór II). Otrzymano również pochodne organiczne o takiej budowie R{PO)(OR)2. Zachodzi tu przypadek tauto- merii, podobnie jak w kwasie siarkawym {§ 149), z tą wszakże różnicą, że w kwasie fosforawym stan równowagi przesunięty jest na korzyść postaci II. Badanie struktury krystalicznego kwasu fosforawego promieniami X wykazało, że jedno wiązanie O—P jest nieco krótsze od pozostałych dwóch (1,47 A, wobec 1,54 A). Przemawia to również za słusznością wzoru II.

[…]

Zastosowanie fosforu

Spotykany w przypadku fosforu stosunek dwu odmian altropowych pierwiastka nazywa się monotropią, obserwowany zaś u siarki — encm- cjotropią. Trzecią dokładnie zdefinowaną odmianę, zwaną fosforem czarnym lub metalicznym, otrzymał Bridgman przez ogrzewanie białego fosforu bez dostępu powietrza pod ciśnieniem 12 000 at do 200°C. Jest to substancja stała o barwie szarej i połysku metalicznym. Krystalizuje w układzie rombowym. Jest znacznie gęstsza od obu pozostałych odmian (d = 2,70 g/cm3), przewodzi nieźle ciepło i prąd elektryczny.

[…]

Kwas nadchlorowy, nadchlorany i siedmiotlenek chloru cz. II

Kwas nadchlorowy należy do najsilniejszych kwasów jednozasado- wych, Sole jego, nadchlorany, są przeważnie łatwo rozpuszczalne w wodzie, Pewien wyjątek stanowią nadchlorany: potasowy, rubidowy i ce- zowy, dość trudno rozpuszczalne na zimno, znacznie łatwiej na gorąco.

[…]

Atomy tworzące cząsteczkę S02

Dwutlenek siarki powstaje z wydzieleniem znacznych ilości ciepła, jest więc związkiem odpornym na działanie wysokich temperatur. Aczkolwiek tlen jest w nim dość mocno związany z siarką, jednakże działaniem substancji o dużym powinowactwie do tlenu SO2 daje się zredukować z powrotem na siarkę, działa więc jako środek utleniający. Utlenia np. wodór in statu nascendi magnez metaliczny, zapalony i wprowadzony do dwutlenku siarki, pali się dalej, węgiel natomiast, wykazujący mniejsze powinowactwo do tlenu — gaśnie. Z siarkowodorem dwutlenek siarki reaguje w ten sposób: że powstaje siarka i woda: – 2HsS + 902 = 2n20 + 3S.

[…]