Otrzymywanie i własności – arsen cz. II

0

Przez szybkie oziębienie pary arsenu poniżej — 40°C powstaje tzw. arsen żółty, jako woskowata masa krystaliczna o gęstości 1,97 g/cm3, odpowiadająca pod każdym względem fosforowi białemu. Jest znacznie bardziej aktywny niż arsen metaliczny, rozpuszcza się w dwusiarczku węgla itd. Jest to odmiana nietrwała, ulegająca w zwykłej temperaturze powoli, szybciej po ogrzaniu lub pod wpływem światła, przemianie w trwałą odmianę metaliczną. Przejściowo tworzy się przy tym tzw. arsen czarny, który powstaje też przez rozkład arsenowodoru na rozgrzanych powierzchniach szklanych w postaci dobrze przylegającego ,,lustra arsenowego” o metalicznym połysku. Niektórzy chemicy nie uważają arsenu czarnego za osobną odmianę, lecz za arsen metaliczny w szczególnym stanie rozdrobnienia. To samo dotyczy też arsenu brunatnego, otrzymywanego przez redukcję związków arsenu chlorkiem cynawym w kwaśnym roztworze.

Read More

Kwas siarkowy w laboratorium

0

Inne substancje organiczne, jak cukier, skrobia, błonnik, ulegają pod wpływem kwasu siarkowego zwęgleniu. Stężony kwas siarkowy, zwłaszcza na gorąco, jest silnym środkiem utleniającym. Jak już stwierdzono (podczas omawiania metod otrzymywania S02, § 148), utlenia on siarkę, węgiel, fosfor, redukując się na SO2 lub nawet (w reakcji z fosforem) na wolną siarkę. Utleniającemu działaniu kwasu siarkowego ulega też wiele metali, jak miedź, rtęć,

Read More

Dwutlenek siarki (bezwodnik siarkawy) cz. II

0

Na tej reakcji, szczegółowo zbadanej przez J. Zawadzkiego i jego szkołę, oparta była metoda otrzymywania kwasu siarkowego, stosowana w fabryce w Wizowie (por. § 151),

Read More

Tlenki i kwasy tlenowe jodu cz. III

0

Kwas nadjodowy, HsJOfi, powstaje przez działanie kwasem siarkowym na jego sól barową: Ba5(JOe)3 + 5H2S04 = 5EaSO4 + 2H5JOs. Tworzy bezbarwne kryształy, rozpływające się na powietrzu i topniejące w 128°C. Jednakże już od 115DC rozpoczyna się rozkład kwasu nadjodowego, podczas którego traci on nie tylko wodę, ale również i tlen, przechodząc powyżej 150°C w pięciotlenek jodu. Jest kwasem słabszym niż kwas jodowy. Jako kwas pięciozasadowy tworzy obok soli obojętnych także różnego rodzaju sole kwaśne. Sole te noszą nazwę nadjodanów. Można je utrzymać bądź przez ogrzewanie stałych jodanów (I), bądź przez ich utlenianie chlorem (II), bądź wreszcie na drodze elektrolitycznej (III): 5Ba(J03)2 = Ba5( J06)2 + 4 J2 + 902, (I) JO + Cl + 6 OH“ = JO“ + 2 Cl“ + 3H20, (II) JO3 3HaO = JOg -|-6n+-|-20. (ITI)

Read More