You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Siarczki i tiosole arsenu

Siarczki i tiosole arsenu

W przyrodzie spotyka się dwa związki arsenu z siarką są to minerały: realgar, As4S4, i aurypigment, As2S3. Sztucznie wytworzono ponadto As4S3 i AS2S5. Wszystkie one mogą być otrzymane przez stapia – nie pierwiastków w odpowiednim stosunku, dwa najwyższe zaś również i na drodze mokrej.

R e a 1 g a r, AS4S4, spotyka się w postaci czerwonych kryształów układu jednoskośnego o gęstości 3,2 g/cm3. Sztucznie otrzymany tworzy szklistą masę barwy czerwonej, a po zmieleniu pomarańczowej. Daje się destylować bez rozkładu i w stanie pary ma gęstość odpowiadającą powyższemu wzorowi. Znajduje zastosowanie jako farba. '

Trójsiarczek, As2S3, występujący w przyrodzie jako minerał aurypigment tworzy masę krystaliczną barwy złocistożółtej o gęstości 3,43 g/cm3, topiącą się w 310″C i wrzącą bez rozkładu w 707°C. Otrzymuje się go zwykle przepuszczając gazowy siarkowodór przez silnie zakwaszone roztwory kwasu arsenawego, zawierające przynajmniej część arsenu w postaci jonów As3+: 2As3+ + 3II2S = AsaSj -f 6ID.

Gdy siarkowodór przepuszcza się silnym strumieniem przez niezakwa- szony wodny roztwór arszeniku, trójsiarczek arsenu powstaje w postaci koloidowej i ciecz pozostaje prawie klarowna, a jedynie zabarwia się na kolor żółty.

W wodzie i kwasach, nawet w stężonym kwasie solnym, trójsiarczek arsenu nie rozpuszcza się. Rozpuszczają go natomiast roztwory zasadowe, więc wodorotlenki, a także węglany i siarczki litowców i amonu. Powstają przy tym tioarseniny (ewentualnie obok arseninów), np.: As2S3 + 3(1NH4)2S = 2(hm4)3AsS3 tioarsonin amonowy, As2Sd + 3

Leave a Reply