You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Siarczki i tiosole arsenu – rozwinięcie

Siarczki i tiosole arsenu – rozwinięcie

Gdy do rozpuszczania użyje się wielosiarczku („żółtego siarczku”), tioarsenin zostaje utleniony i powstaje odpowiedni związek arsenu pięcio- wartośćiowego (tioarsenian): As2S3 + 2 (!NH4)2S2 -f (ATH4)2S = 2 (NH4)3AsS4 tioarsenian.

Tioarseniny i tioarseniany wywodzą się od tiokwasów arsenu, które tym się różnią od odpowiednich kwasów tlenowych, że atomy tlenu są zastąpione przez atomy siarki. W stanie wolnym kwasy te są nieznane, gdyż po zakwaszeniu roztworów tiosoli wypada z powrotem trój- lub pięciosiarczek arsenu i wydziela się siarkowodór: – 2(NH4)3AsS3 + 6HC1 = 6NH4CI + AS,S3 + 3HaS.

Pięciosiarczek arsenu, AS2S5, otrzymuje Ślę podobnymi metodami jak trójsiarczek, więc bądź przez stapianie składników, bądź przez strącanie siarkowodorem z zakwaszonych roztworów kwasu arsenowego. W tym ostatnim przypadku należy jednak zachować dość dokładnie pewne określone warunki strącania, inaczej bowiem siarkowodór redukuje kwas arsenowy na arsenawy z wydzieleniem siarki. Dopiero dalsze ilości siarkowodoru reagują z kwasem arsenawym, tak iż ostatecznie strąca się zamiast pięciosiarczku mieszanina trójsiarczku i siarki: – 2H3As04 + 2HS = 2H3AS03 + 2HaO + 28 2H3As03 + 3H2S = As2S3 + 6H20 2H3AS04 + 5H2S = As2S3 + 8H20 + 28.

Pięciosiarczek arsenu z wyglądu prawie się nie różni od trójsiarczku, jest tak samo nierozpuszczalny w kwasach, rozpuszcza się natomiast w roztworach zasadowych. Pod działaniem siarczku amonowego lub siarczków litowców powstają tioarseniany, po zakwaszeniu zaś siarczek arsenowy wydziela się z powrotem: As2S5 + 3(NH4)2S = 2(NH4)3ASS4, – 2(NH4)3ASS4 + GHC1 = 6KH4C1 = 3H2S + As3S5.

Leave a Reply