You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Otrzymywanie i własności – bromowodór cz. II

Otrzymywanie i własności – bromowodór cz. II

Najważniejsza dla technicznego otrzymywania jodu jest jego zawartość w saletrze chilijskiej w postaci jodanu sodowego lub wapniowego, NaJOa lub Ca(JC>3)2, oraz nadjodanu sodowego, NaJO/„ dochodząca do 4 g jodu na 1 kg.

Organizm ludzki zawiera także pewne ilości jodu. Stosunkowo najwięcej przypada go na gruczoł tarczycowy, gdzie jod znajduje się pod postacią złożonego związku organicznego, tyrozyny. Substancja ta speł-. nia bardzo ważną rolę w organizmie, niedomagania bowiem gruczołu tarczycowego powodują ciężkie zaburzenia znane pod nazwą choroby Bazedowa, usunięcie zaś gruczołu prowadzi do kretynizmu. Prócz tego drobne ilości jodu znajdują się w innych organach (wątrobie, nerkach). Siady jodu spotyka się wreszcie rozproszone w skałach oraz w powietrzu.

Główne ilości jodu otrzymuje się w technice z jodanów saletry chilijskiej. W tym celu redukuje się jodany działaniem wodorosiarczynu bądź wprost do wolnego jodu:

– 2 jo + 5HSOj = 3HSO! + 2SOr + H20 + J2, bądź też w obecności siarczanu miedziowego redukcję prowadzi się dalej aż do jodku, który się strąca w postaci trudno rozpuszczalnej soli miedziawej:

– 2 JO3 + 6HSO3 = 6HSO + 2T, 2

Pewną ilość jodu wydobywa się też z jodków zawartych w popiele wodorostów morskich działaniem MnOa i kwasu siarkowego lub przez elektrolizę. Można również działać na jodki wolnym chlorem: 2J“4-Cl2 = 2Cr4-J2.

Leave a Reply