You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Kwas podsiarkowy (dwutionowy) i kwasy wielotionowe

Kwas podsiarkowy (dwutionowy) i kwasy wielotionowe

Kwas podsiarkowy, H2S2OG, zwany dawniej kwasem dwutio- nowym, zawiera siarkę w pośrednim stopniu utlenienia pomiędzy kwasem siarkawym a siarkowym. Jest znany jedynie w roztworach wodnych oraz pod postacią soli: podsiarczanów (dwutionianów). Sole te otrzymać można przez działanie na kwas siarkawy niezbyt silnymi środkami utleniającymi, jak tlenkiem żelazowym, kobaltowym lub najlepiej dwutlenkiem manganu: – 2SOa + MnOa = MnS20„.

Równocześnie tworzy się pewna ilość siarczanu: S02 + Mn02 = MnS04. Również elektroliza siarczynów prowadzi do powstawania na anodzie podsiarczanów obok siarczanów: – 2SOi_ —2© = SiOj-.

Podsiarczany (obojętne, bo kwaśne nie są znane) są wszystkie dobrze rozpuszczalne w wodzie. W zwykłej temperaturze są dość trwałe i nie ulegają łatwo utlenieniu. Ogrzane do 100°C rozkładają się na siarczan i dwutlenek siarki. W podobny sposób ulega rozkładowi i kwas podsiarkowy podczas ogrzewania: H2S2O6H2SO4 + SO3.

Kwasy wielotionowe. Nazwa ta obejmuje kilka kwasów tlenowych siarki, których skład może być przedstawiony za pomocą wzoru ogólnego HS.Ou, gdzie x = 3 — 6, a nawet do 12 i więcej. Dawniej zaliczano tu również i kwas podsiarkowy (dwutionowy). Nie udało się jednak stwierdzić bliższego związku pomiędzy nim a kwasami wielotonowymi.

Leave a Reply