You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Cząsteczka tlenku azotu

Cząsteczka tlenku azotu

Tlenek azotu łączy się bezpośrednio z wieloma substancjami. Najważniejszą spośród tych reakcji jest reakcja z tlenem, w wyniku której powstaje dwutlenek (czterotlenek) azotu: – 2NO + Oa = 2NOa + 2 13,6 kcal.

Reakcja ta ma zasadnicze znaczenie dla syntetycznego otrzymywania kwasu azotowego (§ 182). Poniżej 150°C stan równowagi jest prawie całkowicie przesunięty na prawo, w temperaturach wyższych ujawnia się już reakcja odwrotna, tj. rozpad dwutlenku, który jest praktycznie całkowity w 620nC. Po tej reakcji łatwo odróżnić tlenek azotu od podtlenku. Powstający NO2 jest bowiem gazem barwy czerwonobrunatnej.

Z chlorem i bromem tlenek azotu tworzy odpowiednie halogenki nitrozylu NOX (por. § 179). Przyłącza się też do soli niektórych metali ciężkich, w szczególności miedziowych, żelazawych i in. Charakterystyczne są zwłaszcza związki NO z solami żelazawymi. Powstają one przez wprowadzenie tlenku azotu do wodnych roztworów tych soli, nadając im barwę ciemnobrunatną. Po barwie tej obecność NO może być łatwo rozpoznana. Z siarczanem żelazawym np. tworzy się związek o wzorze Fe(N0)S04. Po ogrzaniu związek ten ulega rozpadowi na składniki i barwa znika.

Cząsteczka tlenku azotu zawiera ogółem 11 elektronów walencyjnych. Przypisuje się jej elektronowy wzór budowy: :N=’O: ' z jednym wiązaniem trójelektronowym i odległością między atomami 1,14 A. Moment dipolowy cząsteczki jest niewielki (0,16 D). W niskich temperaturach w stanie ciekłym i stałym tlenek azotu ulega dimeryzacji.

Leave a Reply