You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Ciężar cząsteczkowy fluorowodoru

Ciężar cząsteczkowy fluorowodoru

Pod względem własności fluorowodór wyraźnie odbiega od związków wodorowych pozostałych fluorowców (por. §§ 121, 122, 132, 135). Duże różnice można też stwierdzić i w rozpuszczalności odpowiednich soli. Spośród fluorków dobrze rozpuszczają się jedynie sole litowców (prócz LiF), amonu i srebra. Sole pozostałych metali rozpuszczają się trudno. Szczególnie charakterystyczna jest mała rozpuszczalność fluorków metali z rodziny berylcwców (grupa II układu okresowego), przede wszystkim fluorku wapniowego, stanowiącego najważniejszy minerał fluorowy.

Zarówno sam fluorowodór, jak i fluorki litowców zdradzają skłonność do łączenia się z fluorkami niemetali oraz niektórych metali ciężkich. Powstają w ten sposób kwasy zespolone lub ich sole. Najlepiej znane z nich są: kwas fluoroborowy, HBFit oraz kwas fluorokrzemowy, H2SiFG. ,

Na działanie czynników utleniających fluorowodór zarówno w stanie gazowym, jak i w roztworze jest odporny, gdyż skłonność przyłączania elektronu (powinowactwo elektronowe) u fluoru jest większe niż u jakiegokolwiek innego pierwiastka.

Fluorowodór jest jedynym kwasem nadgryzającym szkło. Reakcja, jaka tu zachodzi, polega na powstawaniu lotnego związku fluoru z krzemem (głównym składnikiem szkła) oraz fluorków pierwiastków metalicznych, zawartych w szkle: CaSiOa + 6 HF = CaF, + 8iF4 4 3HaO, Na2Si03 -| 6IIF = 2NaF -( SiF4 f 3HaO.

Różnica w działaniu fluorowodoru gazowego i jego wodnych roztworów polega na wytwarzaniu szorstkiej powierzchni trawienia przez fluorowodór gazowy, gładkiej zaś — przez jego roztwory. Nadgryzanie szkła działaniem fluorowodoru zostało wykorzystane przez chemika polskiego Antoniego Hanna do wytrawiania rysunków na szkle.

Działanie fluorowodoru na związki krzemu jest wykorzystywane także podczas analizy krzemianów dla usuwania z nich krzemu oraz w celu1 „odkrzemiama” wyrobów z trzciny.

Wiele substancji organicznych, jak np. papier, pod wpływem stężonego kwasu fluorowodorowego ulega zniszczeniu, przechodząc w masę bezkształtną, klejowatą. Na skórze fluorowodór wywołuje bolesne, trudno gojące się oparzenia. Fluorowodór zarówno gazowy, jak i w roztworze, a także fluorki rozpuszczalne działają silnie trująco, przede wszystkim na drobnoustroje. Wskutek tego znajdują one pewne zastosowanie jako środki dezynfekcyjne. Na tym zabójczym działaniu fluorków na mikroorganizmy polega również zastosowanie ich w gorzelniach, jako niewielkiego dodatku do drożdży. Szlachetne bowiem kultury drożdży przyzwyczajają się do niewielkich dawek fluorków, kultury dzikie natomiast, powodujące fermentacje w niepożądanych kierunkach, zostają przez fluorki zniszczone.

Leave a Reply