You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Arsenowodór, AsH3

Arsenowodór, AsH3

Arsenowodór, ciężar cząst. 77,93, powstaje przez działanie wodoru atomowego na związki arsenu w kwaśnym roztworze, jako gaz bezbarwny, silnie trujący, o niemiłym zapachu, przypominającym czosnek. W większych ilościach otrzymać go można działając kwasami na niektóre arsenki, np. na arsenek cynkowy, Zn3As2- Arsenowodór ma względem powietrza gęstość 2,70, skrapla się w — 55°C i zestala w — 114°C. W wodzie rozpuszcza się niezbyt obficie, nie tworzy też ani z wodą, ani z kwasami związków odpowiadających związkom amonowym lub fosfo- nowym. Jako związek wybitnie endotermiczny (Ciepło tworzenia wynosi —43,8 kcal/g-cz.) jest znacznie mniej trwały od amoniaku i fos- foriaku i po ogrzaniu łatwo rozkłada się na składniki. Zapalony w powietrzu spala się płomieniem płowoniebieskim, tworząc trójtlenek arsenu i parę wodną. Gdy do płomienia wprowadzi się chłodny przedmiot, np. parowniczkę porcelanową, z tlenem łączy sie tylko wodór, arsen zaś osadza się na parownicy w postaci czarnego nalotu o połysku metalicznym („lustro arsenowe”). Podobne lustro tworzy się także przez rozkład termiczny antymonowodoru (§ 207). Różni się ono jednak od lustra arsenowego tym, że jest znacznie mniej lotne.

Na powstawaniu lustra arsenowego przez rozkład arsenowodoru w zetknięciu z gorącymi przedmiotami polega metoda M a r s h a wykrywania niewielkich nawet ilości arsenu. Substancje badaną umieszcza się we flaszce Woulffa (rys. 104), w której wytwarza się wodór atomowy działaniem kwasu siarkowego na cynk metaliczny. Powstający w razie obecności arsenu arsenowodór uchodzi wraz z nadmiarem wodoru rurką R, która w pewnej odległości od flaszki ma przewężenie Z. Gdy ogrzeje się rurkę palnikiem gazowym nieco przed tym zwężeniem, arsenowodór ulega rozkładowi, a powstała przy tym para arsenu oziębia się podczas przepływu przez zwężoną część rurki i osadza się tuż za przewężeniem w postaci lustra arsenowego. Można także zapalić gazy uchodzące z rurki i wprowadzić do płomienia porcelanową parownicz- kę, W razie obecności arsenu w badanej substancji osadzi się na porcelanie ciemny nalot metaliczny.

Leave a Reply