You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Trójtlenek arsenu

Trójtlenek arsenu

Trójtlenek arsenu, ciężar cząst. 197,82, tworzy się podczas spalania arsenu w powietrzu. Na skalę techniczną otrzymuje się go przez prażenie arsenopirytu oraz innych minerałów arsenowych. Również i podczas prażenia pirytów w celu otrzymania dwutlenku siarki do fabrykacji kwasu siarkowego zawarty w nich arsen przechodzi w trójtlenek i osadza się następnie w komorach pyłowych wraz z innymi domieszkami w postaci subtelnego proszku (mączka arszenikowa). Z mączki tej można wydzielić arszenik przez sublimację. .

Trójtlenek arsenu znany jest w kilku odmianach. Zjawisko to, odpowiadające alotropii u pierwiastków, w przypadku występowania u związków chemicznych nosi nazwę polimorfizmu (wielopostaciowości). Przez powolne oziębianie pary arszeniku powstaje odmiana szklista bezpostaciowa, która po pewnym czasie staje się nieprzezroczysta na podobieństwo porcelany wskutek przemiany w skupisko drobniutkich kryształków układu regularnego o gęstości 3,87 g/cm3. Tę samą odmianę regularną arszeniku, jedynie trwałą w zwykłej temperaturze, można otrzymać w postaci silnie połyskujących kryształów kształtu ośmio- ścianów przez krystalizację z wody lub z rozcieńczonego kwasu solnego. Obok niej istnieje jeszcze inna odmiana, krystalizująca w układzie jedno- skośnym, trwała powyżej 221cC. Obie odmiany krystaliczne spotyka się też w przyrodzie jako regularny arsenolit oraz rzadziej spotykany jednoskośny claudetyt.

Regularna odmiana arszeniku topi się w 310°C, wrze w 465°C. Jed- nakże już poniżej temperatury topnienia prężność pary jest dość znaczna, tak iż daje się on łatwo przesublimować.

Leave a Reply