You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Zalety paliwa gazowego

Zalety paliwa gazowego

Uchodząc do komina, gazy spalinowe unoszą ze sobą pewną ilość ciepła, która zostaje bezużytecznie stracona. W interesie ekonomicznego zużytkowania paliwa leży, by straty te były jak najmniejsze, tj. by . temperatura gazów kominowych była możliwie niska (byle nie za niska, co mogłoby spowodować zmniejszenie ciągu w kominie). Pod tym względem paliwo gazowe jest znacznie korzystniejsze niż stałe lub ciekłe. Stosowanie jego umożliwia bowiem zużytkowanie ciepła gazów spalinowych do podgrzewania paliwa przed doprowadzeniem go do paleniska, co znacznie podwyższa temperaturę płomienia. Służące do tego celu urządzenia zwane rekuperatorami składają się z dwóch systemów przewodów stykających się poprzez ściankę, po których produkty spala’nia i paliwo gazowe . przepływają w przeciwnych kierunkach. Wymiana ciepła odbywa się drogą przewodzenia przez ściankę. Regeneratory natomiast składają się z sieci kanałów zbudowanych z cegły ogniotrwałej, przez które przepływają gazy spalinowe, pozostawiając w nich większą część swego ciepła. Po pewnym czasie, gdy regenerator już został ogrzany, zamyka się dopływ spalin i przepuszcza przezeń w przeciwnym kierunku idące do paleniska paliwo gazowe i powietrze, które zostaje ogrzane kosztem ciepła nagromadzonego w regeneratorze. Gazy spalinowe natomiast zostają skierowane do innego regeneratora. Każdy piec opalany paliwem gazowym powinien więc być zaopatrzony co najmniej w jedną parę regeneratorów, zmieniających swe role w regularnych odstępach czasu.

Dalsze zalety paliwa gazowego w porównaniu z paliwem stałym polegają na tym, że nie pozostawia ono po spaleniu części stałych . (popiołu), nie tworzy dymu zanieczyszczającego przewody kominowe i wymaga znacznie prostszej konstrukcji paleniska.

Leave a Reply