You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Występowanie i otrzymywanie – brom

Występowanie i otrzymywanie – brom

Związki bromu towarzyszą prawie zawsze związkom chloru. Bromki występują więc przede wszystkim w wodzie morskiej obok chlorków, jednakże w ilościach znacznie mniejszych (około 300 razy). Wobec większej na ogół rozpuszczalności bromków od odpowiednich chlorków spotyka się je stosunkowo rzadko w pokładach soli kamiennej. Gromadzą się one wówczas głównie w warstwach górnych. Niektóre organizmy morskie, tak roślinne, jak i zwierzęce, mają zdolność nagromadzania w sobie bromu w postaci złożonych związków organicznych. Takim związkiem jest m. in. znany jeszcze w starożytności barwnik purpury- na otrzymywany z pewnego gatunku mięczaków, spotykanego w Morzu Śródziemnym.

Brom został po raz pierwszy wyodrębniony przez L i e b i g a, który uważał go jednak za związek chloru z jodem. Za pierwiastek uznał go Balard (1826), który też nadał mu z powodu przenikliwego zapachu nazwę (pptofioę = cuchnący),

Brom może być otrzymany którąkolwiek z metod stosowanych do otrzymywania chloru (elektroliza bromków, utlenianie bromowodoru dwutlenkiem manganu), ponadto zaś działaniem wolnego chloru na bromki: 2 Br' Cl2 — 2 Cl“ + Br4.

Ta ostatnia metoda stosowana jest najczęściej w technice, zużywa bowiem znaczne ilości chloru, którego produkcja do niedawna stale przekraczała zapotrzebowanie. W laboratorium natomiast otrzymuje się zwykle brom z NaBr lub KBr działaniem Mn02 i H2SO4. Po osuszeniu oczyszcza się ciekły brom przez destylację w przyrządzie o połączeniach szklanych.

Leave a Reply