You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Własności i zastosowania – chlor

Własności i zastosowania – chlor

W warunkach normalnych chlor jest gazem barwy zielonkawożółtej (stąd nazwa Xopo = żółtozielony) o charakterystycznej duszącej woni, działającym silnie na błony śluzowe. Jest prawie 2,5 raza cięższy od powietrza, dlatego może być zbierany i przechowywany przez krótki czas w otwartych naczyniach na dnie, skąd powoli tylko dyfunduje ku górze. Z gęstości jego (3,22 g/1 w warunkach normalnych) wynika dla ciężaru cząsteczkowego wartość około 71, co dowodzi, że cząsteczka chloru składa się z dwóch atomów Cl2. W temperaturach bardzo wysokich (powyżej 1400°K) gęstość chloru względem powietrza stopniowo maleje, co świadczy o coraz dalej posuniętej dysocjacji cząsteczki na pojedyncze atomy: 01201— 57,8 kcal.

W zwykłej temperaturze chlor daje się skroplić przez zastosowanie stosunkowo niewielkiego ciśnienia prężność pary ciekłego chloru w 0°C wynosi 3,66 at, w 20°C — 6,62 at. Chlor znajduje się w handlu w stalowych butlach w postaci skroplonej. Temperatura wrzenia chloru pod ciśnieniem normalnym wynosi —34°C, temperatura krzepnięcia natomiast — 102,4°C.

Chlor rozpuszcza się dobrze w wodzie litr wody w 10°C pochłania 3,1 1, w 20°C ,— 2,26 1 chloru. Z tego roztworu, zwanego wodą chlorową, wydziela się w temperaturach poniżej 8°C hydrat chloru o składzie Cl2 8H20, który jednak ulega całkowitemu rozpadowi już w temperaturze pokojowej. Obok tworzenia hydratu chlor powoli reaguje z wodą w inny jeszcze sposób (por. niżej).

Pod względem chemicznym chlor należy do najczynniejszych ze wszystkich znanych pierwiastków. Prócz helowców, tlenu, azotu, węgla i irydu, łączy się on ze wszystkimi pierwiastkami w reakcjach bezpośrednich. Niektóre z tych reakcji przebiegają gwałtownie wśród objawów, przypominających reakcje spalania w tlenie. W ten sposób reagują z chlorem: fosfor, arsen, antymon dalej metale: sód, potas, magnez i inne. Z innymi metalami reakcja ma przebieg spokojny, jednakże nawet najszlachetniejsze metale, jak złoto i platyna, ulegają działaniu chloru. Powstają przy tym związki tych pierwiastków z chlorem, zwane chlorkami.

Leave a Reply