You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Teoria kwantykułowa

Teoria kwantykułowa

Roztwory normalnych węglanów litowców mają odczyn silnie zasadowy wskutek hydrolizy roztwory wodorowęglanów są również nieco zhydrolizowane, jednak tak nieznacznie, że wobec wskaźników, które zmieniają swe zabarwienie dopiero w roztworach zasadowych, jak feno- loftaleina, wykazują odczyn obojętny. Podczas ogrzewania wodorowęglany wydzielają dwutlenek węgla i wodę i przekształcają się w węglany obojętne, np.: – 2KaHC03 = Na2C03 + H30 + COa.

Wodne roztwory mocnych zasad pochłaniają gazowy dwutlenek węgla, przechodząc przy tym w węglany. Korzysta się z tego w celu usuwania dwutlefiku węgla z mieszaniny gazowej, a także dla ilościowego oznaczenia CO2. Ilość pochłoniętego CO2 można obliczyć bądź to z ubytku objętości mieszaniny gazowej, bądź z przyrostu masy naczynia z roztworem zasady.

Anion COj- ma kształt trójkąta równobocznego z atomem węgla w środku. Dla przedstawienia jego budowy teoria elektronowa stosuje trzy wzory równorzędne (mezomeria, § 92):

Teoria kwantykułowa podaje dla CO2 wzór strukturalny C4+(02)2, a dla anionu CO3- — wzór C4+(02_)3. Wzory te dają prawidłowy obraz symetrii jonu węglanowego i tłumaczą też, dlaczego odległości C — O w są większe niż w C02 (1,23 A wobec 1,13 A).

W celu stwierdzenia obecności dwutlenku węgla wpuszcza się badany gaz do klarownego roztworu wodorotlenku wapniowego, Ca(OH)2, tzw. wody wapiennej. Dwutlenek węgla tworzy z wodorotlenkiem wapniowym prawie nierozpuszczalny biały osad węglanu wapniowego. W celu stwierdzenia obecności węglanów w substancji stałej działa się na nią roztworem jakiegokolwiek kwasu. W razie obecności węglanów substancja burzy się na skutek wydzielania gazowego dwutlenku węgla.

Leave a Reply