You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Roczna produkcja światowa ropy naftowej

Roczna produkcja światowa ropy naftowej

W nowszych czasach kraking prowadzi się w 450aC w obecności uwodnionego krzemianu glinowego jako katalizatora. Uzyskuje się przy tym znacznie większą wydajność benzyny, natomiast oleje i produkty gazowe prawie się nie tworzą. '

Podobny do ropy naftowej pod względem składu chemicznego jest wosk ziemny, czyli ozokeryt, występujący jako stała żółtobrunatna masa w sąsiedztwie niektórych terenów roponośnych (m. in. w okolicach Borysławia). Asfalty różnią się od ozokerytu większą zawartością siarki.

Roczna produkcja światowa ropy naftowej wynosi obecnie około 5% przypuszczalnych zapasów. Jeśli więc nie zostaną odkryte nowe bogate źródła, należy liczyć się z wyczerpaniem zapasów tego surowca w niedalekiej przyszłości. W przewidywaniu tej możliwości czynione były już od dość dawna próby wytwarzania węglowodorów na drodze syntetycznej na wielką skalę. Udało się to osiągnąć dwiema różnymi metodami. W 1911 r. stwierdził B e r g i u s, że wodór działając pod wysokim ciśnieniem {do 700 at) w temperaturze powyżej 400°C na różne gatunki węgla przetwarza je w węglowodory ciekłe. Reakcja jest przyśpieszana przez pewne katalizatory, jak tlenki żelaza, siarczki wolframu, molibdenu itp. W 1925 r. metoda Bergiusa została dostosowana do wytwarzania węglowodorów na skalę techniczną.

Obecnie poddaje się uwodornieniu, nie tylko węgiel kamienny lub brunatny (najlepiej w postaci subtelnie rozdrobnionej w ciekłym oleju), lecz głównie różne smoły i oleje ciężkie w celu przeróbki ich na benzynę.

Inna metoda wytwarzania mieszaniny węglowodorów, zbliżonej swym składem do ropy naftowej, polega na reakcji między tlenkiem węgla i wodorem w obecności katalizatora, złożonego z tlenku kobaltu i tlenku toru (metoda Fischera — Tropscha, 1925). Reakcja przebiega już nieco poniżej 200°C pod ciśnieniem normalnym. W obecności tlenku żelaza jako katalizatora synteza wymaga stosowania nieco wyższych temperatur (por. § 226).

Syntetyczna produkcja paliwa ciekłego coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w krajach, które nie dysponują własnymi źródłami ropy naftowej (Niemcy, Wielka Brytania),

Leave a Reply