You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Chlorany a tlen

Chlorany a tlen

W zwykłej temperaturze chloran potasowy, podobnie jak inne chlorany, jest zupełnie trwały. Ogrzany nieco powyżej temperatury top nienia (356°C), rozkłada się na chlorek i nadchloran: i KC1Q3 — KOI -f 3 KCIO,.

W jeszcze wyższej temperaturze następuje wydzielenie całej ilości tlenu i pozostaje sam tylko chlorek. Dodatek niewielkiej ilości tlenków niektórych metali ciężkich, przede wszystkim dwutlenku manganu, wywołuje rozpad chloranu już poniżej temperatury topnienia nadchloran wówczas się nie tworzy. Z reakcji tej korzysta się w celu otrzymywania tlenu w skali laboratoryjnej (§ 16). Ogrzany szybko powyżej temperatury topnienia chloran potasowy rozkłada się z wybuchem.

Wobec łatwości, z jaką chlorany oddają swój tlen, działają one jako dość silne środki utleniające, zwłaszcza w stanie stałym na gorąco. Jako takie używane są (głównie chloran potasowy) w pirotechnice do sporządzania mieszanin wybuchowych, ogni sztucznych, a przede wszystkim w przemyśle zapałczanym. Chloran potasowy ma poza tym pewne zastosowanie w lecznictwie jako środek dezynfekcyjny. Ostatnio wytwarza się też znaczne ilości chloranu sodowego. Jest on bardzo łatwo rozpuszczalny (1 część wody w ŻOC rozpuszcza 1,01 części NaC103), na powietrzu rozpływa się na skutek przyciągania wilgoci. Roztwory jego stosuje się na szeroką skalę do zwalczania chwastów w rolnictwie.

Leave a Reply